Våre tjenester

Vi leverer IT som en tjeneste. Våre standardiserte løsninger beskytter dine brukere, enheter og bedriftskritiske data.

Digital Helsesjekk

Vi har lang og bred erfaring med IT-infrastruktur og IT-sikkerhet. Vi er godt kvalifisert til å hjelpe din bedrift mot ett tryggere IT-landskap.

I løpet av en dag går vi gjennom ditt IT-miljø og lager en lettlest statusrapport med eventuelle forslag til forbedringer.

Konsulenttjenester

Vi leverer alt ifra enkle rutinemessige oppdrag til avanserte konsulenttjenester.

Våre konsulenter har spisskompentanse innenfor ett bredt tjenestespekter.

Les mer

365 Digital Arbeidsplass

Den moderne arbeidsplassen kjennetegnes av høy endringstakt og stadig økende krav til effektivitet. Samhandlingen skjer ofte fra ulike lokasjoner og brukerne har flere enheter med forskjellige arbeidsflater. Data må kunne deles og alt må foregå på en enkel og sikker måte.

Med 365 Digital Arbeidsplass ifra IT Cloud får du en ferdig driftet løsning for å imøtekomme disse utfordringene. Vi håndterer den moderne arbeidsplassen til en fast månedspris pr bruker.

Les mer

Nettverk

De fleste bedrifter er idag avhengig av å nå sine skybaserte tjenester via Internett. Dette stiller høye krav til alle nettverkskomponenter med tanke på stabilitet, ytelse og sikkerhet.

Med produktet Nettverk ifra IT Cloud får du en ferdig driftet nettverksløsning til din bedrift. Vi velger ut, setter opp og håndterer nettverksutstyret til en fast månedspris.

Les mer

Server

Må du fortsatt ha din egen server?
Vi leverer standardiserte serverløsninger hvor du velger om serveren skal kjøre i skya eller i dine egne lokaler. Resten fikser vi.

Med produktet Server tar vi ansvaret for oppdateringer, sikkerhetprodukt, sikkerhetskopi, samt overvåking til en fast månedspris.

Les mer

Klient

Skadelig programvare kommer via en arbeidsstasjon i 96% av tilfellene. 60% kunne vært stoppet av sikkerhetsoppdateringer. Enda mer kunne vært stoppet dersom arbeidsstasjonen hadde ett godt sikkerhetsverktøy kjørende.

Med produktet Klient tar vi ansvaret for oppdateringer og sikkerhetsprodukt. Vi overvåker, og feilretting er inkludert sammen med fjernsupport og månedsrapport.

Brukerne fokuserer på jobben – vi tar vare på arbeidsstasjonen til en fast månedspris.

Les mer

Informasjonssikkerhet

Behandler din bedrift data som er underlagt personopplysningsloven? Ønsker du å ivareta myndighetenes krav til informasjonssikkerhet?

Det er alltid bedriftens eier som har ansvaret for informasjonssikkerheten, og kravene ifra myndighetene kan virke litt overveldende på folk flest.

Med tjenesten Informasjonssikkerhet får du en ferdig løsning for å løse disse utfordringene. Rammeverket er basert på ISO27002.

Les mer