365 Digital Arbeidsplass

Den moderne arbeidsplassen kjennetegnes av høy endringstakt og stadig økende krav til effektivitet. I dag bruker en ansatt inntil 80 % av sin tid på å samarbeide med andre.1 Samhandlingen skjer ofte fra ulike lokasjoner. Brukerne har flere enheter med forskjellige arbeidsflater. Digitalt arbeid og samhandling skal gjøres på flere type enheter. Data må kunne deles og alt må foregå på en enkel og sikker måte.

Med 365 Digital Arbeidsplass ifra IT Cloud får du en ferdig løsning for å imøtekomme disse utfordringene. Vi håndterer den moderne arbeidsplassen til en fast månedspris pr bruker.

No items found.

Lisenser

Microsoft 365:

  • Business Premium
  • E3
  • E5

Sikkerhet

Brukere, enheter og data beskyttes med høy grad av sikkerhet.

2

Sikkerhetskopi

Daglig sikkerhetskopi med 30 dagers bevaring.

3

Installasjon

Eksisterende og nye enheter oppgraderes / installeres til nyeste versjon av operativsystem og programvare.‍

4

Management

Virksomhetens enheter administreres av oss. Innhold og enheter oppdateres og overvåkes. Månedlig statusrapport sendes.

Support

Registrer din sak via avtalt kontaktflate. Fjernsupport innenfor avtalt SLA.

Enheter

Tjenestens fulle potensiale spiller seg ut på Windows men det er også støtte for Mac.‍

Mobile enheter

Programmer og data distribueres på en sikker og enkel måte til dine brukere.

Abonnement basert

Pris justeres automatisk hver måned basert på antall brukere.‍

  1. Collaboration Overload, a study published in Harvard Business Review by Rob Cross, Reb Rebele, and Adam Grant.
  2. Krav ut over standard sikkerhetsnivå for tjenesten kan tilpasses.
  3. Kan bevares lenger som opsjon. Gjelder data lagret i Microsoft 365.
  4. Gjelder medfølgende basis programvare.

Hvorfor IT Cloud?

IT Cloud er ett selskap som spesialiserer seg på leveranse og drift av digitale skyløsninger. Vi setter opp tjenesten og anbefaler tilleggstjenester ut ifra dine behov. Du får oversikt og kostnadskontroll. Vi håndterer resten.

Ta tilbake herredømme over ditt digitale univers sammen med oss. En moderne arbeidsplass.

365 Digital Arbeidsplass passer for alle bedrifter og offentlige virksomheter.