Server

Våre driftstjenester leverer nødvendig vedlikehold og overvåking på dine servere. Dette opprettholder stabilitet og sikkerhet. Programvare til server og operativsystem oppdateres og eventuelle avvik rettes. Oppdateringene forbedrer sikkerhet og stabilitet. Risikoen for infeksjon av skadelig programvare reduseres betraktelig. Serveren håndteres av oss via fjernsupport. Du får en oversiktlig og detaljert månedsrapport. Vi leverer også skreddersydde serverløsninger kjørende i skya eller hos deg.

Vi håndterer serverne – dere har fokus på andre ting..

Server Onprem

Dette er løsningen for de som fortsatt har servere stående hos seg selv. Og som ikke ønsker å gjøre nødvendig vedlikehold og overvåking selv.

Vi håndterer serverne – dere har fokus på andre ting..

Server Azure

Tjenesten leverer nødvendig overvåking og vedlikehold på servere dine som kjører i skya. Stor valgfrihet og forutsigbare kostander.

Vi håndterer serverne – dere har fokus på andre ting..

No items found.