Sikkerhetskopi

Hva er verdien på dine data? Kan du klare deg uten? Hvor lenge?

Det finnes mange eksempler på at sikkerhetskopi ikke har kjørt eller blitt øderlagt (crypto-locker). Våre tjenester reduserer muligheten for at dette skal skje.

Overlat sikkerhetskopien til oss og få en løsning som er tilpasset etter dine behov. Slipp vedlikehold og engangsinvesteringer i program- og maskinvare. Vi oppdager eventuelle avvik, hånderer og retter. Betal kun for det du bruker.

Sikkerhetskopi Microsoft 365

Sikkerhetskopi inkluderes ikke i 365 abbonement ifra Microsoft. Sikkerhetskopi er kundens ansvar.

It Cloud leverer Sikkerhetskopi av dine data i Microsoft 365 som en tjeneste. Du kan være trygg på at data kan gjenopprettes etter data-angrep eller uheldig sletting ifra bruker eller fag-program.

No items found.