Preventivt Vedlikehold

Tjenesten leverer preventivt vedlikehold på ditt elektroniskt utstyr som ikke dekkes av en standard tjeneste.

Tjenesten gjør at din bedrift er i samsvar med gjeldende versjoner og oppdateringer over tid. Dette sikrer stabilitet, sikkerhet, funksjonalitet og kompatibilitet.

No items found.

Innhold defineres

Startpunkt for tjenesten defineres

Hva skal gjøres når og hvordan.

Innhold justeres

Eventuelle endringer justeres etter kundens anmodning.

Utførelse

Vedlikeholdet utføres av våre spesialister.

Frekvens

Vedlikeholdet utføres ved avtalt frekvens.

Sakssystem

Avtalen administreres og loggføres i sakssystem

Månedsrapport

Avtalen og utført arbeid fremkommer på månedsrapport.