Konsulenttjenester

Vi leverer alt ifra enkle rutinemessige oppdrag til avanserte konsulenttjenester.

Våre konsulenter har spisskompentanse innenfor ett bredt tjenestespekter. Se oversikten under for å danne deg ett bilde av hva vi leverer.

No items found.

Vi kan hjelpe deg på følgende områder:

Sikkerhet

 • IT Arkitekt
 • IT Infrastruktur
 • Deligert administrasjon
 • Beskyttelse mot skadelig programvare
 • Overvåking, loggføring, varsling

Informasjonssikkerhet

 • Styringssystem for Informasjonssikkerhet
 • Personopplysningsloven
 • GDPR
 • ISO 27002
 • Norsk Helsenett

Infrastruktur

 • Skybaserte løsninger
 • Onprem løsninger
 • Virtualisering
 • Lagringsløsninger
 • Sikkerhetskopi
 • Katastrofegjennoppretting

Klient

 • Klient-Server
 • Klienthåndtering
 • Programvareoppsett
 • Skripting

Nettverk

 • Brannmur
 • Flersoneløsninger
 • Switch
 • WiFi
 • Kameraovervåking

Katastrofehåndtering

 • Krypterte data
 • Gjenoppretting
 • Sikring i etterkant av hacking

IT Sjef

 • Design
 • Budsjettering
 • Kravspesifikasjon
 • Anbud
 • Planlegging
 • Koordinering
 • Oppfølging
 • Evaluering

IT Drift

 • Helpdesk/Support
 • ITIL
 • Klient/Server
 • Brannmur/nettverk
 • System
 • Preventivt vedlikehold